ปฏิทินกิจกรรม

May 2024
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

ระบบกองแผนงาน

KM ปี 2556

โครงการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ของกองแผนงาน ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนั้น โดยแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2556  ได้พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพิ่มเติมมากขึ้น เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรกองแผนงานมีช่องทางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปสู่การจัดการความรู้
               


หัวข้อ

เดือน

ผู้รับผิดชอบ

 1. รู้รอด ปลอดภัย การใช้อินเตอร์เน็ต 2013

         มกราคม 2556

  คุณนิติ พิศาภาค, คุณสมภพ แต้มมาลา

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates