ปฏิทินกิจกรรม

January 2022
S M T W T F S
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ระบบกองแผนงาน

อัตรากำลัง

จำนวนบุคลากรของกองแผนงาน จำแนกตามประเภท 


บุคลากร/ช่วงอายุ
 
สายสนับสนุน      
คุณวุฒิ      ตำแหน่งทางวิชาการ      
 <ป.ตรี   ป.ตรี ป.โท  รวม  ปฏิบัติการ ปฏิบัติงาน   ชำนาญงาน ชำนาญการ   ชำนาญการพิเศษ  รวม
ประเภทบุคลากร                    
พนักงานมหาวิทยาลัย
(ข้าราชการเปลี่ยนสถานภาพ)
2 4 4 10 - - 2 5 3 10
พนักงานมหาวิทยาลัย 3 5 23 31 13 1 2 13 2 31
พนักงานเงินรายได้ 3 11 - 14 11 3 - - - 14
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ - - 1 1 - - - - 1 1
รวม 8 20 28 56 24 4 4 18 6 56
ช่วงอายุ                    
<31 ปี - 3 3 6 6 - - - - 6
31-40 ปี 2 5 7 14 10 2 - 2 - 14
41-50 ปี 2 8 12 22 6 - 2 12 2 22
51-60 ปี 4 3 5 12 2 2 2 3 3 12
>60 ปี - 1 1 2 - - - 1 1 2
รวม 8 20 28 56 24 4 4 18 6 56


สำรวจข้อมูล ณ เดือนเมษายน 2563

smartslider3[3]
Free Joomla! templates by Engine Templates