ปฏิทินกิจกรรม

July 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ระบบกองแผนงาน

KM ปี 2565

 

หัวข้อ เดือน
1. การบรรยายเรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานกิจการมหาวิทยาลัยที่ดี (Good Government University Report)
    งานประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเปิดเผยผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติ
    การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
2 ก.ย.2565
2. Chairman Share  
     2.1 Chairman Share ครั้งที่ 1 : สร้างการรับรู้ เพื่อสร้างความรู้ 24 ส.ค.2565 
     2.2 Chairman Share ครั้งที่ 2 : ความคืบหน้าในการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร์ 29 ส.ค.2565
     2.3 Chairman Share ครั้งที่ 3/1 : การจัดทำงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2566 5 ก.ย.2565 
     2.4 Chairman Share ครั้งที่ 3/2 : หน่วยงานส่วนกลาง 5 ก.ย.2565 
     2.5 Chairman Share ครั้งที่ 4 : การจัดตั้งนิติบุคคลเพื่อร่วมลงทุนของสถาบันอุดมศึกษา
                                                และสถาบันวิจัยของรัฐ ตอนที่ 1
13 ก.ย.2565 
© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates