ปฏิทินกิจกรรม

July 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ระบบกองแผนงาน

แบบฟอร์มรายงานกิจการ มก. ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑. แบบฟอร์มสำหรับ สำนักงานสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาว์นโหลดที่นี่

 

๒. แบบฟอร์มสำหรับ กองการเจ้าหน้าที่ ดาว์นโหลดที่นี่


๓. แบบฟอร์มสำหรับ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดาว์นโหลดที่นี่


๔. แบบฟอร์มสำหรับ สำนักงานบริการวิชาการ ดาว์นโหลดที่นี่


๕. แบบฟอร์มสำหรับ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ดาว์นโหลดที่นี่


๖. แบบฟอร์มสำหรับ การกองกิจการนิสิต ดาว์นโหลดที่นี่

FACEBOOK

ค้นหา

Chairman Share

KUniverse

KUniverse

ความคืบหน้าการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์

ความคืบหน้าการจัดตั้งคณะแพทย์ศาสตร์

การปรับเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานและการแบ่งหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย

การปรับเปลี่ยนชื่อของหน่วยงานและการแบ่งหน่วยงานในสำนักงานมหาวิทยาลัย

1/2
© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates