ปฏิทินกิจกรรม

July 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ระบบกองแผนงาน

KM ปี 2559

หัวข้อ

เดือน

ผู้รับผิดชอบ

 1. การนำเสนองานด้วย InfoGraphic

   24 มีนาคม 2559

  คุณนิติ, คุณอโณทัย

 2. พัฒนาศักยภาพการทำงานด้วยโปรแกรม Ms.Excel 2013

   24 มีนาคม 2559

  คุณสรวิชญ์, คุณพัชรี

 3. ก้าวสู่ มหาวิทยาลัยดิจิตอล (Digital KU) 16 กุมภาพันธ์ 2559 

  คุณนิติ, คุณสมภพ

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates