ปฏิทินกิจกรรม

July 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

ระบบกองแผนงาน

KM ปี 2557

หัวข้อ

เดือน

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "รู้รอด ปลอดภัย กับการใช้ Computer และ Internet 2014"

          19 มีนาคม 2557

  คุณนิติ พิศาภาค

2. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การใช้ประโยชน์จาก Google Apps มาช่วยในการปฏิบัติงาน"

          เมษายน 2557

  คุณสมภพ แต้มมาลา

© กองบริหารยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50 อาคารสารนิเทศ 50 ปี ชั้น 7 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
📞โทร 029428200-45 ต่อ 644702-644714 | 🖷 โทรสาร 029428160
Free Joomla! templates by Engine Templates